Hasičské proměny 2018

26.06.2018 12:53

Cílem projektu bylo v rámci oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Křivsoudově formou setkání s dalšími hasičskými sbory regionu představit široké veřejnosti historickou a současnou techniku, výstroj a výzbroj hasičů, kteří jsou již více než sto let zapojeni do technické pomoci svých obcí a starají se o bezpečnost obyvatel.

 

Program byl následující:

  • předání čestných uznání a medailí
  • prezentace historické a současné techniky
  • požární útoky historických strojů
  • soutěže v požárním útoků dětských týmů, mužů (2B), žen (2B)
  • koncert pro dobrovolné hasiče a návštěvníky
 
 
************************************************
Program byl:
předání čestných uznání a medailí
prezentace historické a současné techniky
požární útoky historických strojů
soutěže v požárním útoků dětských týmů, mužů (2B), žen (2B)
koncert pro dobrovolné hasiče a návštěvníky