Školení nositelů dýchací techniky

24.03.2019 23:17

Ve dnech 22. a 23. 3. se Ladislav Vacek, Augustin Zelenka, Zdeněk Čech a Tomáš Vacek účastnili školení nositelů dýchací techniky. Začátek byl v pátek od 15:00 hod. na stanici HZS Benešov teoretickou částí, kde jsme se seznámili se správným používáním DT s jeho rozložením na části a složením do funkčního stavu. V sobotu jsme se přesunuli na stanici HZS do Příbrami kde byl polygon. První část fyzická příprava a druhá část pohyb v tmavé a zakouřené místnosti s překážkami. Po absolvování jsme se přesunuli zpět do Benešova na závěrečné přezkoušení, kde jsme to všichni splnili a získali oprávnění na používání DT.