Š 706 RTHP - již muzejní model, ale stále lze něco zlepšovat.
Díky technické zdatnosti členů sboru byla provedena montáž kropící lišty.

 

Benešovská liga - Načeradec - noční 4. 8. 2018

Výsledek - 13. místo v čase 19,88 s  >>>
Celkové výsledky SDH Křivsoudov Benešovské ligy 2018 >>>

 

Soutěž v požárním útoku v Hulicích 

Výsledek - 2. místo v čase 17,34 s. >>>

 
 

Benešovská liga 2018 byla zahájena 30. června v Drahňovicích

Výsledek - 21. místo v čase 26:920 s. >>>

 

***************

140. výročí založení SDH Křivsoudov 23. června 2018

Cílem projektu Hasičské proměny bylo v rámci oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Křivsoudově formou setkání s dalšími hasičskými sbory regionu představit široké veřejnosti historickou a současnou techniku, výstroj a výzbroj hasičů, kteří jsou již více než sto let zapojeni do technické pomoci svých obcí a starají se o bezpečnost obyvatel.

Foto >>>

 

Hasičské proměny - brožura ke stažení  >>> 

 

 

1. ročník střelecké soutěže - memoriál křivsoudovských legionářů

V rámci 100. výročí vzniku samostatného československého státu a uctění významu a památky křivsoudovských legionářů, SDH Křivsoudov uspořádal 1. ročník střelecké soutěže.

Akce se konala 31.3.2018 v Praze na střelnici U lovčího Huberta. Celkem 17 soutěžících si vyzkoušelo střelbu ze samopalu SA 58 a pistole Luger 9 mm.

Více >>>

 

Poříčská zima 2018

Soutěžní družstvo SDH křivsoudov se zúčastnilo 20. 1. 2018 taktického cvičení Poříčská zima, pořádaného místním SDH Poříčí nad Sázavou. Soutěžilo se v těchto náročných disciplínách:

  • Likvidace požáru osobního vozidla
  • Slaňování z mnohametrové výšky, rychlé vázání náročných uzlů na laně
  • Silové cvičení, odsun raněného a přesun nad volným prostorem zavěšenou lanovkou
  • První pomoc dětem a dospělým osobám u vážné dopravní nehody
  • Vyhledávání postižených osob v neznámém demoličním objektu

 

SDH Křivsoudov získalo v celkovém hodnocení 2. místo z devíti soutěžních družstev, a to zejména tím, že absolvovalo perfektní přípravu: opakování výcviku slaňování, udržování dobré fyzické kondice, zdravotní příprava díky Marii a Zdeňku Svobodovým, kteří předali soutěžnímu družstvu cenné informace.

Novinky

Soutěž v požárním útoku v Hulicích

07.07.2018 22:30
SDH Křivsoudov se zúčastnil 6. 7. 2018, v rámci oslav 110. výročí založení SDH Hulice  soutěže...

Hasičské proměny 2018

26.06.2018 12:53
Cílem projektu bylo v rámci oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů...