Hasičský ples 2019 byl nadčasový

Když je dobrý tým, tak se dílo podaří. Letošní ples měl novou atmosféru, protože součástí zahájení bylo předávání medailí členům sboru „Za věrnost“.

Medaile předávala společně se starostou SDH Křivsoudov Ladislavem Vackem starostka OSH Benešov Dana Vilímková.

Málo kdo tušil, že 10 až 30 let ve sboru je celkem běžná norma, ale finále bylo uctění těch, kteří překonali hranici 40 a 50 let členství v SDH Křivsoudov. Za to jim patří velký dík.

Bohuslav Brixí - 40

Miroslav Kovařík - 40

Josef Kuchař - 50

Josef Rýva - 50

 

Všichni s medailí si užili zahajovací sólo tanec Hasičského plesu Křivsoudov.

Josef Rýva a Miroslav Kovařík

Tomáš Vacek, Petr Tulach, Lenka Vacková, Zdena Tomanová, Ivana Zelenková

Dort pro tombolu - autor rodina Jaklova

 

 

 

 

Š 706 RTHP - již muzejní model, ale stále lze něco zlepšovat.
Díky technické zdatnosti členů sboru byla provedena montáž kropící lišty.

 

Benešovská liga - Načeradec - noční 4. 8. 2018

Výsledek - 13. místo v čase 19,88 s  >>>
Celkové výsledky SDH Křivsoudov Benešovské ligy 2018 >>>

 

Soutěž v požárním útoku v Hulicích 

Výsledek - 2. místo v čase 17,34 s. >>>

 
 

Benešovská liga 2018 byla zahájena 30. června v Drahňovicích

Výsledek - 21. místo v čase 26:920 s. >>>

 

***************

140. výročí založení SDH Křivsoudov 23. června 2018

Cílem projektu Hasičské proměny bylo v rámci oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Křivsoudově formou setkání s dalšími hasičskými sbory regionu představit široké veřejnosti historickou a současnou techniku, výstroj a výzbroj hasičů, kteří jsou již více než sto let zapojeni do technické pomoci svých obcí a starají se o bezpečnost obyvatel.

Foto >>>

 

Hasičské proměny - brožura ke stažení  >>> 

 

 

1. ročník střelecké soutěže - memoriál křivsoudovských legionářů

V rámci 100. výročí vzniku samostatného československého státu a uctění významu a památky křivsoudovských legionářů, SDH Křivsoudov uspořádal 1. ročník střelecké soutěže.

Akce se konala 31.3.2018 v Praze na střelnici U lovčího Huberta. Celkem 17 soutěžících si vyzkoušelo střelbu ze samopalu SA 58 a pistole Luger 9 mm.

Více >>>

 

Poříčská zima 2018

Soutěžní družstvo SDH křivsoudov se zúčastnilo 20. 1. 2018 taktického cvičení Poříčská zima, pořádaného místním SDH Poříčí nad Sázavou. Soutěžilo se v těchto náročných disciplínách:

  • Likvidace požáru osobního vozidla
  • Slaňování z mnohametrové výšky, rychlé vázání náročných uzlů na laně
  • Silové cvičení, odsun raněného a přesun nad volným prostorem zavěšenou lanovkou
  • První pomoc dětem a dospělým osobám u vážné dopravní nehody
  • Vyhledávání postižených osob v neznámém demoličním objektu

 

SDH Křivsoudov získalo v celkovém hodnocení 2. místo z devíti soutěžních družstev, a to zejména tím, že absolvovalo perfektní přípravu: opakování výcviku slaňování, udržování dobré fyzické kondice, zdravotní příprava díky Marii a Zdeňku Svobodovým, kteří předali soutěžnímu družstvu cenné informace.

Novinky

Soutěž v požárním útoku v Hulicích

07.07.2018 22:30
SDH Křivsoudov se zúčastnil 6. 7. 2018, v rámci oslav 110. výročí založení SDH Hulice  soutěže...

Hasičské proměny 2018

26.06.2018 12:53
Cílem projektu bylo v rámci oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů...