Patron hasičů - Svatý Florián

Svatý Florian je patron všech profesí, které souvisejí s ohněm - hasiči, kominíci, hrnčíři, hutníci a pekaři. Sv. Florián bývá nejčastěji zobrazován v rouchu římského důstojníka s mečem, vylévající vodu z vědra, kterou hasí oheň, protože prý dokázal svou modlitbou zažehnat oheň.

 

On sám byl důstojníkem římské armády Římské říši - dnes Rakousko. Říši v té době vládl císař Dioklecián. V okolí dnešního Lince dal jeho místodržitel pozavírat a popravit mnoho křešťanů, kteří žili v tomto městě. Jakmile se tuto zprávu dozvěděl Florián, spěchal křesťanům pomoci, ale po několika dnech byl sám zatčen a pod neustálým týráním měl zapřít Krista. Protože se nechtěl vzdát víry, soud ho poslal do rukou katů, kteří mu 4. května r. 304 přivázali na krk mlýnský kámen a svhli ho do řeky Enže.

 

Pohřben je nedaleko Lince a už v 6. století byl nad jeho hrobem postaven augustiniánský klášter.