Rok 2012

27. 10.
V 15:53 byla jednotka vyslána s CAS 25 Škoda 706 RTHP na vyzvání OPIS Kolín k dopravní nehodě osobního automobilu, které skončilo v rybníce v obci Děkanovice. Byla poskytnuta první pomoc dvoum zraněným osobám a po příjezdu posádek ZZS předány do jejich péče. Na místě dále zasahovaly ZZS kraje Vysočina, ZZS Středočeského kraje, HZS stanice Vlašim, HZS stanice Benešov, JSDH Čechtice a Policie ČR Čechtice.

21. 10.
V 10:20 vyjela jednotka v počtu 6 členů s CAS 25 Škoda 706 RTHP a JEEP Cherokee na vyzvání OPIS Kolín k požáru automobilu na silnici č. 150 mezi Křivsoudovem a Čechticema 1km za obcí Křivsoudov. Jako první na místo zásahu dorazil JEEP a byl proveden první zásah do příjezdu dalších jednotek, v automobilu se již nikdo nenacházel. Na místě dále zasahovaly HZS stanice Vlašim a JSDH Čechtice.

12. 10.
V 1:20 vyjela jednotka v počtu 5 členů s CAS 25 Škoda 706 RTHP na vyzvání OPIS Kolín do obce Němčice k požáru stodoly. Na místě prováděli hašení objektu a poté dohašení a likvidace ohnisek. Na místě zasahovaly jednotky HZS Středočeského kraje stanice Vlašim a Zruč nad Sázavou, HZS kraje Vysočina stanice Ledeč nad sázavou, JSDH Čechtice, JSDH Trhový Štěpánov a JSDH Dolní Kralovice.

28. 9.
V 18:47 vyjela jednotka v počtu 6 členů s CAS 25 Škoda 706 RTHP a JEEP Cherokee na vyzvání OPIS Kolín do obce Čechtice-Zahradní ulice k požáru garáže. Na místě zasahovaly jednotky HZS stanice Vlašim a JSDH Čechtice.

28. 9.
V 16:12 vyjela jednotka v počtu 7 členů s CAS 25 Škoda 706 RTHP a JEEP Cherokee na vyzvání OPIS Kolín k požáru kravína do obce Borovnice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že jde o taktické cvičení jednotek SDH okrsku Čechtice. Dále na místě zasahovaly jednotky JSDH Otročice, JSDH Čechtice, JSDH Mnichovice a JSDH Strojetice.

4. 5.
Jednotka vyjela v počtu 2 členů do obce Křivsoudov k odčerpání vody pomocí ejektoru ze studně do které vnikla povrchová voda.

3. 5.
Jednotka vyjela v počtu 4 členů do obce Alberovice na pomoc zaplavených domů a návsi. Po opadnutí vody bylo provedeno čištění bahna ze zaplaveneho domu a myti místních vozovek od nánosu bahna.

22. 3.
Jednotka vyjela k požáru pálení staré trávy v Křivsoudově u kostela. Zasahoval: JSDH Křivsoudov, JSDH Čechtice. Po likvidaci se jednotka vrátila na základnu.