Historie SDH

Významnou událostí v křivsoudově bylo í založenr sboru
dobrovolných hasičů roce 1B7B. Stalo se tak ůestnáct let po založení
prvního sboru v Čechách. Aktivní _ činnost zahájili až .ok,, 18Bó,
po schválení spolkových stanov. zaktádajicimi člený souboru byli tito
pánové: 
Augustin Kahles, Antonín Toula, Josef Petrides, Julius Pick,
František Pitrák, Antonín Růžička, Jar. Císař, Joseť Stejskal, Josef
Zelenka, Josef Toula, Antonín Zelenka, František 'Musil, Václav Klement,
Josef Souček, František Novotný, Hynek Vošický, Josef. Průcha, Alois
Vondrák, Hynek Mendl, Antonín Adámovský Čeněk Jankovský, Karel
Kraus, Čeněk Brixí, Antonín Tonika, Isidor Stein a František Novotný.

Významnou událostí v Křivsoudově bylo založení sboru dobrovolných hasičů v roce 1878. Stalo se tak šestnáct let po založení prvního sboru v Čechách. Aktivní činnost zahájili až roku 1880, po schválení spolkových stanov. Zakládajícími členy souboru byli tito pánové:

 

Augustin Kahles, Antonín Toula, Josef Petrides, Julius Pick, František Pitrák, Antonín Růžička, Jaroslav Císař, Josef Stejskal, Josef Zelenka, Josef Toula, Antonín Zelenka, František Musil, Václav Klement, Josef Souček, František Novotný, Hynek Vošický, Josef. Průcha, Alois Vondrák, Hynek Mendl, Antonín Adámovský, Čeněk Jankovský, Karel Kraus, Čeněk Brixí, Antonín Tonika, Isidor Stein a František Novotný.

Ze svého středu si zvolili jako prvního starostu pana A. Kahlese a prvním velitelem se stal František Novotný. Není bez zajímavosti, že prapor, na který se členové souboru mezi sebou složili, byl až do padesátých let minulého století jediným hasičským praporem v Ledečském okrese pod jehož správu tehdy Křivsoudov patřil. Jedna čtyřkolová ruční stříkačka, čtyři malé ruční stříkačky a pár lněných věder, to byla výzbroj, se kterou naši hasiči vyráželi do bojů s ohněm.