2020

Hasičské taktické cvičeni Lhota Bubeneč 2020

 

SDH Křivsoudov zorganizoval 6. července 2020 v obci Lhota Bubeneč letní taktické cvičení pro sbory dobrovolných hasičů z okrsků Čechtice, Dolní Kralovice, Trhový Štěpánov, Košetice a Kožlí.

Pomocí systému FIREPORT byl vyhlášen poplach pěti sborům (SDH Křivsoudov, Keblov, Onšov, Hněvkovice a Dolní Kralovice) - požár statku v obci Lhota  Bubeneč. Po rychlém příjezdu jednotek, velitel zásahu Zdeněk Čech ze sboru Křivsoudov, seznámil účastníky se situací a vydal pokyny k cvičnému zásahu.
Námět cvičení byl následující: z vodního zdroje obce (rybník) rozvinout čerpání vody pomocí plovoucích čerpadel, cisternových vozidel a kombinaci hadic do třech ohnisek vzniklého požáru. Po vyhlášení akce, jednotky zaujaly dle pokynů velitele zásahu své pozice a do několika minut rozvinuly celou sestavu proudnic a vzájemné propojení tak, že zásah vodou proběhl téměř současně na všech ohniscích.

Další úkoly cvičení, běh s nasazenou dýchací technikou, rychlý start řetězových pil a likvidace spadlého stromu, proběhly již za ztížených povětrnostních podmínek, což opět dalo výzvu k připravenosti jednotek. Po vyhodnocení celé akce lze od pořadatelů konstatovat, že jednotky splnily všechny úkoly cvičení na výbornou.